Gemma Maset i Torrent

Gemma Maset i Torrent

Col·legiada 26.619 de l’Il·ltre. Col·legi d’Advocats de Barcelona , llicenciada per la Universitat de Girona l’any 1998. Màster en pràctica jurídica pel Col·legi d’Advocats de Barcelona, promoció 1998-2000.

Responsable de l’Àrea de Dret de Família i integrada a l’Àrea de Dret Privat.

gemmamaset@icab.cat