Joan Martí i Campmajó

Joan Martí i Campmajó

Col·legiat 17.728 de l’I·lltre . Col·legi d’Advocats de Barcelona , llicenciat per la Universitat de Barcelona l’any 1989 .

Àrea de Dret Privat.

joanmarti@icab.cat