Jordi Salbanyà i Benet

Jordi Salbanyà i Benet

Col·legiat 12.186 de l’I·lltre. Col·legi d’Advocats de Barcelona , llicenciat per la Universitat de Barcelona l’any 1982.  Diplomat postgrau en Dret Immobiliari i Urbanístic per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, promoció 1990-91.

Responsable de l’Àrea de Dret Públic .

jordisalbanya@icab.cat