Manel Vila i Castells

Manel Vila i Castells

Col·legiat 11.173 de l’Il·ltre. Col·legi d’Advocats de Barcelona , llicenciat per la Universitat Autònoma de Barcelona l’any 1978. Soci fundador i director del despatx.

Responsable de l’Àrea de dret Privat

manuelvila@icab.cat