Els Nostres Serveis

Les especialitats que es desenvolupen directament des del nostre despatx són les següents :

· Dret Civil

· Dret Matrimonial

· Dret Mercantil ( Contractual , Societari, Concursal … )

· Comerç Internacional

· Inversions estrangeres a Espanya i espanyoles a l’exterior

· Dret Administratiu ( sancionador , responsabilitat patrimonial , contractació … )

· Dret del Turisme

· Dret Immobiliari i Urbanístic ( planejament , gestió i disciplina urbanística )