Josep Guzman i Casero

Josep Guzman i Casero

Col·legiat 19.657 de l’IL·ltre . Col · legi d’Advocats de Barcelona , Llicenciat per la Universitat de Barcelona el 1992 .

Àrea de Dret Privat .

josep.guzman@icab.cat