Marta Lluis i Dixon

Marta Lluis i Dixon

Col·legiat 25.119 de l’I·lltre. Col·legi d’Advocats de Barcelona , llicenciada per la Universitat de Girona el 1998 .

Àrea de Dret Públic .

martalluis@icab.cat